Нормативно-правовая база

TitleAuthorDate
Закон Кыргызской Республики "О дошкольном образовании"Жогорку Кенеш Кыргызской Республики2009
Закон Кыргызской Республики "О правах и гарантиях лиц с ограниченными возможностями здоровья"Жогорку Кенеш Кыргызской Республики2008
Закон Кыргызской Республики «Об образовании»Жогорку Кенеш Кыргызской Республики2003
Кодекс Кыргызской Республики «О детях»Жогорку Кенеш Кыргызской Республики2012
Конвенция о правах инвалидов2006
Кыргыз Республикасынын Балдар Жөнүндө КодексиКыргыз Республикасынын Жогорку Кенеши2012
Кыргыз Республикасынын калкын социалдык коргоону өнүктүрүүнүн 2015-2017-жылдарга карата ПрограммасыКыргыз Республикасынын Өкмөтү2015
Кыргыз Республикасынын Мыйзамы "Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын укуктары жана кепилдиктери жөнүндө"Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенеши2008
Мектепке чейинки билим беруу жонундо МыйзамыКыргыз Республикасынын Жогорку Кенеши2009
Мүмкүнчүлүктөрү чектелген балдар үчүн атайын инклюзивдик билим берүүгө түзүлүүчү шарттардын (8.2.9)Афанасьева Е. А.2015
Нормативдик-укуктук атайын инклюзивдик билимдин камсыздоосу:Гринина Е.С.2015
Нормативно-правовое обеспечение специального и инклюзивного образованияГринина Е.С.2015
RSS The Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting